Mitt i planeten!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qzO4u9aenz4]